Gure historia politikoan eta egungo egoera berrirako ezinebestekoak izan diren pertsonen arteko zubia egin duen belaunaldi baten ordezkaria dugu Iulen Madariaga. Belaunaldi horrek euskal abertzaletasunari ekarpen berritzailea egin zion, garatu gabeko hainbat esparru berri jorratu baitzuen. Ekarpen honi esker, errealitatea errotik aldatu da gure herriaren interesen onerako , proiektu soberanista bideragarri bilakatu baita.

Bere bizitzan Iulen Madarigak eginiko jardun politiko, soziala eta kulturalak neurri handi batean Euskariak berak dituen helburuekin bat egiten du, Euskal Herria nazio gisa garatzeko ahalegina egitea, alegia. Baita, Nazio gisa dituen eskubideak lortzeko lana eta ahalegina egitea eta bide batez, Nazioareteko Giza Eskubideen Aldeko Aldarrien parametroetan, banako eta talde-eskubideak hedatzea, Euskal Herriaren eskubideak defendatzeagatik jazarpena jasan duten pertsonak babestea ere helburua dugularik.

Iulen Madariaga es un claro representante de una generación puente que fue clave en nuestra historia política y decisiva en la situación actual, de una generación de activistas que aportaron una nueva concepción del nacionalismo Vasco abarcando espacios poco desarrollados hasta entonces. De esta manera la realidad sociopolítica, ha evolucionado de forma favorable hacia los intereses de nuestro Pueblo, haciendo posible el proyecto soberanista.

La intensa labor política, cultural y social desarrollada por Iulen Madariaga a lo largo de su vida coincide en muchos aspectos en el objeto de EUSKARIA de promocionar el desarrollo de Euskal-Herria y su viabilidad, como pueblo titular de derechos propios, en pleno siglo XXI, así como de promocionar y difundir los derechos individuales y colectivos que se prevén en las Declaraciones de Derechos Humanos y apoyar y defender a quienes han sufrido discriminación de algún tipo por haber defendido los derechos morales y materiales de Euskal-Herria.”

Euskaria 2021/04/06

Agur eta ohore