JUAN JOSE IBARRETXE ETA IÑIGO IRUIN
 Ibarretxe Iruin

Artikulu hau sinatzen dugunok ongi dakigu zertan ari garen, izan ere, kultura politiko oso desberdinekoak baikara –Eusko Alderdi Jeltzalea eta Ezker Abertzalea– eta urtetan, sarri asko, elkarren aurkakoak.

 Quienes firmamos este artículo lo hacemos plenamente conscientes de lo que ello supone, siendo como somos dos personas que provenimos de culturas políticas bien diferentes –Partido Nacionalista Vasco e izquierda abertzale–, y durante años, en muchas ocasiones, encontradas.

Hitz hauen bidez, ez gara ari nola konponduko gure arteko betidaniko desadostasunak, dela oinarri etikoa (ETA, indarkeria, bakea, adiskidetzea), dela oinarri demokratikoa (Herri bat: erabakigune bakarra edo hiru) edota bakoitzak babesten duen gizarte eredua. Ez gara handiusteak. Hala ere, ez genuke nahi inork arrazoi hori hartzea hemen esatera goazena balioesteko edo gaitzesteko.
Jabetzen gara gu bion hitz-ale hauek ekarpen apala direla. Hala izanik ere, urratsa egin nahi dugu, ibilian-ibilian, Herri hau  bakera eta politikoki bere onera ekartzeko. Gauza jakina da, ibilbide luzeena ere aitzin urratsarekin hasten dela.
Pauso honekin, gertaera jakingarriak bizi ditugun garai honetan –Eskozia, Katalunia…–, itxaropena eta gogoa indartu nahi ditugu jendearengan, guk biok  bezala makina batek aldarrikatzen baitu Euskal Herria badela eta, beraz, baduela eskubidea bere etorkizuna askatasunez eta demokraziaz aukeratzeko, ez bakarrik hala sentitzen duelako baizik eta irrikaz nahi duelako gauzak elkarrekin esan eta egin ahal izatea.
Bateragune auziaren azpian, asmo politiko jakin baten logika dago, 90eko hamarkadaren hondarrean gorpuztua eta PPk eta PSOEk 2000.urtean sinatutako Itun Antiterroristan gauzatua. Estatuko botereek –zer esanik ez, judizialak– Estatuaren arrazoiaren arabera jokatzen dute: elkarrizketaren aurkako pertsekuzio penala, Alderdien Lege berria eta legez kanporatzeak –Herri honetako gehiengoak aldatuz–, salbuespenezko espetxe erregimena eta bultzada politiko nabariko erabaki judizialak.
Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta eta Arkaitz Rodriguez orain 5 urte sartu zituzten kartzelan. Ulertzekoa denez, ez da berbera gutako bakoitzak beraiekin daukan harremana, baina biok aski ezagunak ditugu eta gauza gara esateko ziur gaudela beren borondate argiaz, ahalegin eskuzabalaz eta lan garrantzitsuaz, Euskal Herriko indarkeriaren aldi luzea amaitzeko.
Erakunde terroristan sartuta egotea egotzi zieten “Bateragune” izeneko talde bateko kide izateagatik, talde hura, ustez, ETAren agindu politikoak betetzen zituen egitura zelarik. Handik bi urtera, Entzutegi Nazionalak aitortu zuen ez zela frogatu aipatutako taldekoak zirenik eta bertan esku hartzen zutenik. Hala ere, kondenatu egin zituzten.
Zigorraren oinarria zantzu hutsez osatu zuten, polizia-ekintzetan atzemandako agiri sail batean euskarri hartuta. Agiri horiek berak erabili zituzten Bildu eta Sortu legez kanpo uzteko eskaeretan, eta Auzitegi Konstituzionalak ez zituen askietsi erakunde horiek ETAren baliabide hutsa zirela ondorioztatzeko. Hainbat gutxiago balio behar zuten terrorismo delituengatik askatasuna kentzen duten zigor handiko kondena oinarritzeko.
Auzitegiak kontuan izan balu 2009ko urriaz geroztik gertatutakoa, ondorioa oso bestelakoa izango zen. Gertaeren bilakaerak ezagun du pertsona hauek egindako lan politikoak, atxilotu bazituzten ere, itzal handia izan zuela eta erabakigarria izan zela gero etorriko zenerako, bidea eman baitzion ETAren 2011ko urriko erabakiari.
Kasazio-errekurtso eta babes eskeko errekurtsoen ibilbidean, sarri izan dira kondenaren aurkako hainbat magistraturen boto partikularrak, irizten ziotelako Entzutegi Nazionalak urratu egin zuela kondenatuen eskubidea Auzitegi inpartziala izateko, edo bost pertsona haiek ETAren asmoen arabera jokatzen zutela egiaztatzeko lain kargu-frogarik ez zegoela. Auzitegi Konstituzionaleko presidenteordearen botoa, Adela Asuarena, azpimarratu behar dugu, hau da, “kezkagarritzat” dauzka Entzutegi Nazionalaren eta Auzitegi Gorenaren epaiak, eta baztertu egiten du horien “nahierako arrazoibidea”, esanez ETArekiko bat etortzeak “helburu politiko batzuen lorpenarekin daukala zerikusia”, ez, ordea, helburu horiek erdiesteko “baliabide bortitzak eta legez kontrakoak erabiltzen laguntzearekin”.
Honenbestez, ez dago zalantzarik aurrez aurre ditugula gertatutako egia eta epaitegiko egia. Auzitegiek beren erara ulertu dituzte gertakari hurbil horiek, euskarri liratekeen frogarik aurkitu gabe, eta euskal gizartearen gehiengoak gertaerei buruz duen irudipenaren kontra.
Etsaiaren Zuzenbide Penala da kondena hauen iturburua, hala nola zigortuak gaur egun giltzaperatuta dauzkan espetxe-legediarena. Izan ere, erdi-askatasun eta askatasun erregimenak galarazteko asmoz, Aznarren Gobernuak eraginda onartu zen 7/2003 Lege Organikoaren eskakizun eta baldintza berriak ezartzen zaizkie bost kondenatuei, nahiz eta salbuespen lege horrek hitzez hitz esaten duena kontuan hartuta, hori ezinezkoa izan, ez kasu honetan eta ez euskal presoen beste zenbait kasutan ere, hemen ezin azaldu ditugun arrazoiak medio.
Arnaldo, Rafa, Sonia, Miren eta Arkaitzen askatasuna eskatzeak esan nahi du beren ideia politikoak defenditzeagatik kartzelan sartu zituzten pertsonen askatasunaren alde jartzea, ez baitziren inoiz delitu izan, ETAren helburu politikoekin bat etorri arren.
Jarrera bateratu hau konpartituz, lagundu egin nahi dugu adierazpenak eta ekintzak denboran hurbiltzen, eta bakoitzak bere iraganaz egin beharreko azterketa kritikoarekin batera, adostasunari eta akordioei bidea zabaltzen. Horren gainean altxa behar da begirunez eta konpromisoz landutako oinarri sendoa, gure Herriaren eraikuntza sozial eta politikorako.
Hitz hauek konpartituz, itxaropena eman nahi diogu euskal gizarteari. Ilusioa pizten duen itxaropena, bidelagun bikaina. Ohartzen gara garrantzitsua dela hau guztia esatea, baina are garrantzitsuagoa dela biok ahots batez esatea. Egia esan, gauza asko esan eta egin ditzakegu elkarrekin. Are gehiago, ziurrenik, elkarrekin esan eta egin behar ditugu.
ANTE BATERAGUNE, UNA VOZ COMPARTIDA
JUAN JOSE IBARRETXE E IÑIGO IRUIN
Quienes firmamos este artículo lo hacemos plenamente conscientes de lo que ello supone, siendo como somos dos personas que provenimos de culturas políticas bien diferentes –Partido Nacionalista Vasco e izquierda abertzale–, y durante años, en muchas ocasiones, encontradas.
Cuando se cumplen cinco años del ingreso en prisión de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez, el exlehendakari y el abogado y político de la izquierda abertzale unen sus voces para reclamar la libertad de los cinco militantes encarcelados, porque ello supone «posicionarse a favor de la libertad de personas   encarceladas por la defensa de sus ideas políticas». Tras denunciar el proceso contra ellos y el «diseño político» en el que se inscribe, aseguran que también pretenden aportar esperanza a la sociedad vasca «para alimentar la ilusión», desde el convencimiento de que lo que dicen en estas líneas «es mejor decirlo juntos».
Nuestra pretensión en las líneas que siguen no es resolver nuestras históricas diferencias a cerca del principio ético (ETA, violencia, paz, reconciliación), del principio democrático (un Pueblo: uno o tres ámbitos de decisión) o del modelo social que defendemos. No somos tan pretenciosos, pero no queremos que nadie utilice este argumento para calificar o descalificar lo que aquí decimos.
Sabemos que se trata tan solo de una modesta contribución. De una contribución, eso sí, que pretende dar un paso en el camino que debemos hacer en este país para lograr la paz y la normalización política. Pero ya se sabe que hasta el camino más largo comienza con el primer paso.
Un paso que, ubicado en tiempos interesantes –Escocia, Catalunya…–, pretendemos aporte esperanza e ilusión a tanta gente que, como nosotros dos, cree  que el Pueblo Vasco existe y que por tanto tiene el derecho a elegir libre y democráticamente su futuro, y anhela que además de sentir, podamos decir e incluso hacer cosas juntos.
El proceso Bateragune se inscribe en la lógica de un diseño político que toma cuerpo a finales de los 90 y que se materializa en el Pacto Antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE en el año 2000. Los poderes del Estado –por supuesto, el judicial– responden a la razón de Estado: persecución penal del diálogo, nueva Ley de Partidos e ilegalizaciones –alterando las mayorías de este país–, régimen penitenciario de excepción y pronunciamientos judiciales con un evidente impulso político.
Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez ingresaron en prisión hace cinco años. Como es lógico, nuestra relación personal con ellos es diversa, pero en ambos casos suficiente para poder afirmar que nos consta de manera directa su voluntad innegable, esfuerzo generoso y labor relevante para cerrar la larga etapa de violencia en Euskal Herria.
Se les imputó un delito de integración en organización terrorista por formar parte de un órgano denominado «Bateragune» que, supuestamente, era la estructura ejecutora de las órdenes políticas de ETA. Dos años después, la Audiencia Nacional reconoció que no se había probado que formaran parte e integraran el citado órgano. A pesar de todo, se les condenó.
La base de la condena fue meramente indiciaria, sustentada en documentos incautados en operaciones policiales. Esos mismos documentos se utilizaron en las demandas para la ilegalización de Bildu y Sortu, y el Tribunal Constitucional no los consideró suficientes para entender que esas organizaciones eran un mero instrumento de ETA. Mucho menos debieron serlo para fundamentar una condena a importantes penas privativas de libertad por delitos de terrorismo.
Si el Tribunal hubiera atendido a lo ocurrido desde octubre de 2009, la conclusión habría sido muy otra. El devenir ha evidenciado que la actividad política desplegada por estas personas tuvo, a pesar de su detención, una proyección que condicionó decisivamente los acontecimientos posteriores, posibilitando la resolución adoptada por ETA en octubre de 2011.
La tramitación de los recursos de casación y amparo dejó numerosos votos   particulares contra la condena, suscritos por magistrados que consideraban que la Audiencia Nacional vulneró el derecho a un tribunal imparcial de los condenados o que no había prueba de cargo suficiente acreditativa de que actuaban conforme a los designios de ETA. Resaltamos el de la vicepresidenta del TC, Adela Asúa, que califica de «preocupantes» las sentencias de la AN y el TS, y rechaza su «voluntarismo argumental», señalando que las coincidencias con ETA «lo son respecto de la consecución de unos objetivos políticos», pero no «para favorecer el uso de los   medios violentos e ilícitos para su consecución».
Estamos ante una clara y patente confrontación entre la verdad de lo acaecido y la verdad judicial. Los tribunales han creado su propio relato sobre esos cercanos acontecimientos y lo han hecho al margen de hallazgos externos que permitan sustentarlo y en clara divergencia con la percepción que de los mismos tiene la mayoría de la sociedad vasca.
El Derecho Penal del enemigo inspira estas condenas, así como el propio régimen legal penitenciario al que se encuentran ahora sometidos. Se les aplican los nuevos requisitos y condiciones de la Ley Orgánica 7/2003, aprobada a instancias del Gobierno Aznar con la finalidad de bloquear los regímenes de semilibertad y libertad. Sin embargo, la literalidad de esa norma excepcional no permite su utilización en este caso, ni tampoco para otros muchos presos vascos, por razones sobre las que no podemos ahora extendernos.
Reclamar la libertad de Arnaldo, Rafa, Sonia, Miren y Arkaitz es posicionarse a  favor de la libertad de personas   encarceladas por la defensa de sus ideas políticas, que nunca fueron delictivas aunque coincidieran con los objetivos políticos de ETA.
Con este posicionamiento compartido queremos contribuir a acercar en el tiempo hechos y pronunciamientos futuros que, junto a la necesaria revisión crítica de nuestros respectivos pasados, posibilite entendimientos y acuerdos que configuren una sólida base de respeto y compromiso para la construcción social y política de nuestro pueblo.
Queremos aportar esperanza a la    sociedad vasca. Esperanza para alimentar la ilusión, que es el mejor acompañante del camino. Y lo hacemos, por último, a sabiendas de que siendo importante lo que decimos, lo es aún más decirlo juntos. En realidad son muchas las cosas que podemos, y seguramente debemos, decir y hacer juntos.