EUS

Nafarroako Gobernuak abiarazi dituen euskararen sustapenerako eta herri tarren hizkuntza-aukeraren araberako bazterketaren kontrako politiken aurka deitu den manifestaldiaren harira, behean sinatzen dugunok adierazten dugu:

Giza Esk ubideen Europako Hitzarmena errespetatzeko printzipioarekin bat egiten dugula, hizkuntza hautuaren araberako bazterketa debekatzen duena. Inor ez litzateke “lingua navarroruma”, izan Nafarroa Garaikoa zen zein Beherekoa, erabiltzeagatik baztertuta sentitu beharko. Gure nortasunaren oinarrizko ze

inua da eta, hau gabe, Nafarroako errelatoa hutsala litzateke, beste interesen mende geratuz.

Euskara izan dela, mendez-mende, jazarpena jasan behar izan duena, izan hau azalekoa edo isilpekoa. Jendartearen agerian gelditu den errepresioa, edo nabarmenak ez izanagatik ere emaitza bera bilatzen zituzten erasoak. Gure hizkuntza ezabatzeko saiakerak hamaika izan diren arren, hizlarien borondatez eta indarrez XXI. mendera bizirik iritsi dela.

Gaztelerarekiko zein frantzesarekiko fobiarik ez dugula sentitzen adierazten dugu. Gure kulturaren osagarri direla sinisten dugu, are gehiago, euskaldun guztiek dakigu dugu gaztelera edo frantsesa, eta askok, hiru hizkuntza edo gehiago. Ez genuke onartuko, hartara, edozein hizkuntza lege, lan arlo edo jendartearen bazterketaren biktima izatea.

Administrazioan -erakunde publikoak protestaren hartzaile diren neurrian- euskara hitz egin, ikasi edo erabiltzea sustatuko duten edozein politika edo neurrirekin bat egin dugula eta egingo dugula, errespetu osoz eta euskaldunen eta euskara ezagutzen ez duten horien arteko begikotasunez. Argi eta garbi esanez, Giza Eskubideen Europako Hitzarmenak horretaz hitz egiten duela, eskubideez, hizkuntzaren erabilera eta ezagutza babesteaz. Denok daukagu gure herriko hizkuntza erabiltzeko eskubidea eta inork ezin digu ukatu.

Laburbilduz, jarrera hipokrita iruditzen zaigula, asmo txarreko pertsona eta elkarteek, gure herrialdeko hizkuntzaren berreskurapenaren aldeko neurrien kontrako manifestaldi bat deitzea, historikoki euskararen garapen naturalaren kontrako debeku eta trabak jartzen aritu diren bitartean.

Herritar guztiak, erakundeak eta edonolako elkarte eta taldeak euskararen ikasketa eta erabileraren alde jartzera deitzen ditugu, etorkizuneko belaunaldiak jendarte bidezko eta anitzago batean bizi ahal izan daitezen.

Nafarroako euskararen sustapen eta erabileraren kontrako manifestaldiaren antolatzaile eta sustatzaileei, deialdia bertan behera uzteko eskatzen diegu, defendatzen dituztela dioten eskubide horien kontra doan heinean.

 

CAS

Ante la manifestación prevista en contra del actual Gobierno de Navarra por sus políticas favorables de promoción de uso del euskara y contra la discriminación de los ciudadanos por su opción lingüística, los abajo firmantes declaramos:

Que compartimos el principio de respetar la Convención Europea de Derechos Humanos, donde se prohíbe la discriminación por razón de lengua. Por lo que nadie debería ser discriminado por el uso de la “lingua navarrorum”, propia tanto de la Alta como de la Baja Navarra. Y que constituye un elemento fundamental de su identidad y que sin ella el relato de Navarra quedaría informe y al albur de intereses extraños.

Que es precisamente el euskera quien ha soportado siglos de persecución, abierta o soterrada. Represión a la luz del día o para “conseguir el resultado sin que se note el cuidado”. Que es un idioma que por la voluntad de sus hablantes ha llegado vivo hasta el siglo XXI. a pesar de todos los intentos de extinguirlo.

También afirmamos que no sentimos ninguna fobia por el idioma castellano ni por el francés. Creemos firmemente que forman parte de nuestra cultura y de hecho todos los euskaldunes hablamos castellano o francés, y bastantes, tres o más lenguas. No aceptaríamos, por tanto que la lengua de por sí fuera objeto de discriminación legal, laboral o social.

Que apoyamos y apoyaremos todas las políticas, vengan de donde vengan, que supongan favorecer que también el euskera sea hablado, aprendido y utilizado en la Administración, que es a la que compete la parte destinataria de la protesta, con total libertad y en un clima de respeto y cordialidad entre euskaldunes y aquellos que ignoran esta lengua. Dejando alto y claro que la Convención Europea de Derechos Humanos habla precisamente de eso, de derechos, protegiendo así el conocimiento y uso de la lengua. Todos tenemos derecho a utilizar la lengua propia del país y nadie excusa para ignorarla.

En resumen, que nos parece hipócrita el que unos personajes y asociaciones cargados de mala intención convoquen una manifestación contra las medidas a favor de la recuperación de la lengua del país cuando históricamente han puesto todas las trabas y prohibiciones para su desarrollo normal.

Animamos a toda la ciudadanía navarra, sus instituciones y todo tipo de organismos y asociaciones a que se posicionen en favor del aprendizaje y uso del euskara, para que futuras generaciones puedan vivir en una sociedad más justa y plural.

Solicitamos a los promotores y organizadores de la manifestación en contra de la promoción y uso del euskara en Navarra que retiren su convocatoria ya que va en contra de los derechos que dicen defender.

MANIFESTUAREKIN BAT EGIN NAHI DUT

 

ORAIN ARTEKO SINATZAILEAK:

Marian Pérez Lamana

Mikel Sorauren

Tasio Agerre

Rita Aginaga Armendaritz

Víctor Manuel Egia Astibia

Humberto Astibia

Patrizia Lorente

Jose Mari Blanzako Sesma

Luis Mª Martínez Garate

Beñi Agirre

Patxi Zabaleta

Carlos Arellano – Corella

Carlos Guillen – Fustiñana

Jesús Jimenez – Alesbes

Eva Calleja – Concejala Fitero

Maria Cariñena – Concejala Cintruenigo

Miguel Goitiandia – Concejal Corella

Cesar Alba – Concejal Cortes

Juanma Fernandez – Concejal Alesbes

Pascual Larumbe

José Miguel Martínez Urmeneta

Josu Sorauren

Adela Izal Ruiz

Arantzazu Amezaga

Juan A. Urbeltz

Angel Rekalde

Iñaki Egaña

Iñaki Idigoras

Juan Martin Elexpuru

Maritxu Goikoetxea

Mirari Bereziartua

Elena Berazadi Larrea

Ganix Larratxe

Turi González

Fernando Sánchez Aranaz

Julen Rekondo

Daniel Innerarity

Jesús Perez de Viñaspre

Iñaki Almandoz

Txema Landa

Iñaki Uriarte Palacios

Antton Soroa

Jose Mari Esparza